การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรHotel Management Schoolและรายละเอียด

หลักสูตรHotel Management Schoolและรายละเอียด

หากสนใจจะเรียนด้าน Hotel Management School มีหลักสูตรอะไรบ้าง การเรียนการโรงแรม หรือ Hotel Management School นั้น จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าระดับปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท ซึ่งหมายความว่า จะต้องเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือ Diploma ก่อน 1 ปี เหมาะกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ที่ต้องเรียนเจาะจง เฉพาะด้านทางด้านการโรงแรม โดยจะใช้เวลาเรียนในห้องเรียน 20 อาทิตย์ และฝึกงานอีก 4-6 เดือน หลักสูตร Hotel Management School จะถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มทำงานในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก นักเรียนหล

Swiss Hotel Management School กับมูลนิธิสอนภาษาอังกฤษ

Swiss Hotel Management School กับมูลนิธิสอนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิการเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียน Swiss Hotel Management School มูลนิธิการเรียนภาษาอังกฤษ ( The English Foundation Programme ) เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดย กลุ่มการศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Education Group) นับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น ขณะที่คุณเริ่มศึกษาต่อใน Swiss Hotel Management Schoolโดยมูลนิธิจะเปิดสอนตลอดทั้งปี โดยจะแบ่งเป็น 4 อาทิตย์ต่อครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอาทิตย์ไหนก็ได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 4 อาทิตย์ คอร์สที่ Swiss Hotel Management School  จะเปิดสอนใช้เวลา 20 ชม. ซึ่งจะมีหลักๆดังนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา โครงสร้างการเขียนและไวยากรณ์…