การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

แต่งหน้ารับปริญญา

เตรียมความพร้อมก่อนรับปริญญาบัติ

เตรียมความพร้อมก่อนรับปริญญาบัติ

      ก้าวแห่งความสำเร็จที่พ่อ แม่ยื่นมองอย่างภาคภูมิใจนั้นคือความสำเร็จทางด้านการศึกษาของบุตรหลาน ต่อให้แรกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย เมื้อยล้าอย่างไรก็พร้อมที่จะแรกมา เพราะนั้นคืออนาคตที่จะช่วยล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ต่อได้ในสังคมเช่นนี้ ดังนั้นก่อนเข้ารับปริญญาบัติ บัณฑิตทุกท่านควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้เหมาะสมกับเกียติยศที่จะมา ดังต่อไปนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้ว ได้เข้าทำงานสมดั่งปรารถนาแล้ว อย่าลืมตรวจสอบวัน เดือน ปี หรือกำหนดการรับปริญาบัติเพื่อเตรียมความพร้อม (โดยเฉพาะช่างแต่งหน้ารับปริญญา) การตระ