การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เสริมจมูก

เสริมจมูกทางใหม่ด้วยกระดูกหลังหู

เสริมจมูกทางใหม่ด้วยกระดูกหลังหู

เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหูดีกว่าอย่างไร หากใครเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแต่พื้นฐานจมูกเดิมนั้นเป็นคนมีเนื้อจมูกน้อย จมูกบาง ทำให้เกิดปัญหาจมูกทะลุตามมา และหากทะลุแล้วจะไปให้คุณหมอแก้ทรงให้นั้นทำได้แต่ยากมาก บางคนอาจเสียจมูกสวยๆไปเลย เพราะแก้หลายรอบ แต่จะเสริมจมูกอย่างไรให้ปลอดภัย งั้นลองหันมาดูวิธีนี้ คือการเอากระดูกอ่อนหลังใบหูมาเสริม กระดูกของหูคุณนั้นแหละ วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้จมูกมีปลายที่สวยงามและปลอดภัยในระยะยาวโดยการเอากระดูกอ่อนหลังหูมาเสริมต่อกับซิลิโคนในช่วงปลายจมูก ป้องกันไม่ให้ซิลิโคนอย