การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เรียนภาษเกาหลี

เหตุผลของความนิยมเรียนภาษาเกาหลี

เหตุผลของความนิยมเรียนภาษาเกาหลี

เชื่อได้ว่าหลายคนที่มีความฝันสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนหรือผู้เรียนจำนวนไม่น้อยวางจุดเป้าหมายไว้ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งมีอยู่หลายเหตุผลที่ทำให้การเรียนภาษาเกาหลีได้รับการตอบรับจากสังคมไทย ได้แก่ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่อต่างประเทศในแถบทวีปยุโรปแล้ว ราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด ได้รับประแสความนิยมจากซีรีส์เกาหลี นักร้อง และนักแสดง จนกระทั้งการแต่งกาย แฟชั่น เครื่องสำอางค์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนไทยตัดสินใจไปเรียนภาษาเกาหลีเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามความชอบ ต้องการนำ