การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

ielts สอบเพื่อผลคะแนนที่ต้องการ

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ ielts ก่อน ชื่อเต็มแบบเป็นภาษาอังกฤษคือ International English Language Testing System มีชื่อย่อๆว่า IELTS (ไอเอล) โดยมีขึ้นเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถใช้ผลการสอบielts เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่างๆ ในต่างประเทศได้ หรือจะเป็นการสอบเพื่อการทำงานก็มี ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอบจะนำผลไปทำยื่นใช้กับอะไรมากกว่า ซึ่งการทดสอบภาษาอังกฤษแบบนี้ เรียกว่าไม่ง่ายเลย สำหรับคนไทยที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือภาษาราชการอย่างประเทศอื่นๆ แต่ประเทศไทยก็มีการระบุวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นวิชาสำคัญของเด็กทุกระดับชั้น

ielts ระดับเกณฑ์คะแนนในการสอบ

ในระดับปริญญาโท หากต้องการยื่นเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนมาก จะเริ่มนับเกณฑ์คะแนนสอบielts ที่6.0 ขึ้นไป เป็นอย่างต่ำ ผลเกณฑ์คะแนนถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ระดับ ซึ่งแต่ระดับจะสามารถอธิบายความสามารถทางภาษาของแต่ละท่านได้อย่างละเอียดดังนี้

  • ระดับที่ 9 มีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสม และมีความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดี
  • ระดับที่ 8 มีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดีมาก สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดในบางครั้งที่อยู่ในสถานการณืที่ไม่คุ้นเคย สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเหตุผล
  • ระดับที่ 7 มีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดี สามารถใช้ได้ดี แต่อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบางโอกาส แต่ส่วนมากจะสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนและเข้าใจเหตุผลดี
  • ระดับที่ 6 มีความสามารถทางภาษาระดับใช้งานได้ สามารถใช้ภาษาได้อย่างดี ถึงบางครั้งจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการเลือกใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
  • ระดับที่ 5 มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลาง สามารถสื่อสารเข้าใจได้บางส่วนและมีความเข้าใจในสถานการณ์กว้างๆ แต่ก็ยังคงมีข้อผิดพลาดในบางจุดและทำได้ดีในเรื่องที่ตนเองถนัด
  • ระดับที่ 4 มีความสามารถทางภาษาระดับจำกัด สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองถนัด มีปัญหาในด้านการสื่อสาร ไม่เข้าใจและแสดงความคิดไม่ถูกต้องและไม่สามารถสื่อสารที่ซับซ้อนได้
  • ระดับที่ 3 มีความสามารถทางภาษาระดับจำกัด รู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความคุ้นเคย แต่จะมีการหยุดระหว่างการสื่อสารบ่อยๆ
  • ระดับที่ 2 ไม่สามารถสื่อสารพื้นฐานได้ ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นเรื่องราวได้ จะพูดได้แค่เป็นคำสั้นๆ มีปัญหากับภาษาพูดและภาษาเขียน
  • ระดับที่ 1 ไม่สามารใช้ภาษาได้เลย ไม่สามารถสื่อสารได้เลย ได้เพียงคำศัพท์เล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับใครที่สนใจที่จะสอบ ก็ควรศึกษาการใช้ภาษาให้เป็นอย่างดี เพราะการผลคะแนน ielts จะสามารถนำไปยื่นเพื่อเพิ่มเงินเดือนหรือจะเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ผู้สอบก็ควรมีความตั้งใจให้มาก เพราะค่าสอบถือว่ามีมูลค่าที่สูงทีเดียว ถ้าคะแนนคุณอยู่ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปจะถือว่าคุณสามารถใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ลองหาสถาบันสอบดีๆ เพื่อที่คุณจะได้คะแนนความสามารถทางภาษาได้ระดับที่ดี เลือก prinncipal.ac เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณ