การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

ธุรกิจ

การเลือกสำนักงานบัญชี

การเลือกสำนักงานบัญชี

ในการเลือกสำนักงานบัญชีให้ทำงานให้เรานั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงเราเลือกผู้ที่จะมาจัดการงานให้กับเรา เพราะหากเราเลือกสำนักงานบัญชีที่จะจัดการงานของเราได้ไม่ดีแล้ว อาจจะส่งผลเสียหายต่อกิจการของเราในระยะยาว

ทำไมต้องใช้สกรู

ทำไมต้องใช้สกรู

สกรู คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดสิ่งๆ เข้าด้วยกัน ให้แข็งแรง ทนทาน ไม่แยกออกจากกัน โดยลักษณะพิเศษของ สกรูคือการที่มันมีเกลียวอยู่ เพื่อทำการยึดโดยใช้เกลียว จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตะปู ต่างกันตรงที่สกรูมีเกลียว และมีหยักที่หัวสกรูเพื่อใช้อุปกรณ์อื่นช่วยในการหมุนเกลียวให้แน่น โดยหยักที่หัวสกรูนี้มีอยู่หลายต่อหลายแบบด้วยกัน