การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ
ielts สอบเพื่อผลคะแนนที่ต้องการ

ielts สอบเพื่อผลคะแนนที่ต้องการ

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ ielts ก่อน ชื่อเต็มแบบเป็นภาษาอังกฤษคือ International English Language Testing System มีชื่อย่อๆว่า IELTS (ไอเอล) โดยมีขึ้นเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถใช้ผลการสอบielts เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่างๆ ในต่างประเทศได้ หรือจะเป็นการสอบเพื่อการทำงานก็มี ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอบจะนำผลไปทำยื่นใช้กับอะไรมากกว่า ซึ่งการทดสอบภาษาอังกฤษแบบนี้ เรียกว่าไม่ง่ายเลย สำหรับคนไทยที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือภาษาราชการอย่างประเทศอื่นๆ แต่ประเทศไทยก็มีการระบุวิชาภาษาอังกฤษให้เป็