การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ
หลักสูตรHotel Management Schoolและรายละเอียด

หลักสูตรHotel Management Schoolและรายละเอียด

หากสนใจจะเรียนด้าน Hotel Management School มีหลักสูตรอะไรบ้าง การเรียนการโรงแรม หรือ Hotel Management School นั้น จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าระดับปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท ซึ่งหมายความว่า จะต้องเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือ Diploma ก่อน 1 ปี เหมาะกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ที่ต้องเรียนเจาะจง เฉพาะด้านทางด้านการโรงแรม โดยจะใช้เวลาเรียนในห้องเรียน 20 อาทิตย์ และฝึกงานอีก 4-6 เดือน หลักสูตร Hotel Management School จะถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มทำงานในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก นักเรียนหล