การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ
Swiss Hotel Management School กับมูลนิธิสอนภาษาอังกฤษ

Swiss Hotel Management School กับมูลนิธิสอนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิการเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียน Swiss Hotel Management School มูลนิธิการเรียนภาษาอังกฤษ ( The English Foundation Programme ) เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดย กลุ่มการศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Education Group) นับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น ขณะที่คุณเริ่มศึกษาต่อใน Swiss Hotel Management Schoolโดยมูลนิธิจะเปิดสอนตลอดทั้งปี โดยจะแบ่งเป็น 4 อาทิตย์ต่อครั้ง นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอาทิตย์ไหนก็ได้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 4 อาทิตย์ คอร์สที่ Swiss Hotel Management School  จะเปิดสอนใช้เวลา 20 ชม. ซึ่งจะมีหลักๆดังนี้ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา โครงสร้างการเขียนและไวยากรณ์…