การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ
ทำไมต้องใช้สกรู

ทำไมต้องใช้สกรู

สกรู คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดสิ่งๆ เข้าด้วยกัน ให้แข็งแรง ทนทาน ไม่แยกออกจากกัน โดยลักษณะพิเศษของ สกรูคือการที่มันมีเกลียวอยู่ เพื่อทำการยึดโดยใช้เกลียว จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตะปู ต่างกันตรงที่สกรูมีเกลียว และมีหยักที่หัวสกรูเพื่อใช้อุปกรณ์อื่นช่วยในการหมุนเกลียวให้แน่น โดยหยักที่หัวสกรูนี้มีอยู่หลายต่อหลายแบบด้วยกัน

การขอสำเร็จการศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา

การศึกษา ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการดำเนินชีวิต เมื่อเริ่มต้นที่จะศึกษาแล้ว เป้าหมายสำคัญก็คือ การศึกษาให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย เมื่อเราสามารถทำได้ นั่นหมายถึงว่า เราประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นของการดำเนินชีวิต