การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เหตุผลของความนิยมเรียนภาษาเกาหลี

เชื่อได้ว่าหลายคนที่มีความฝันสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนหรือผู้เรียนจำนวนไม่น้อยวางจุดเป้าหมายไว้ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งมีอยู่หลายเหตุผลที่ทำให้การเรียนภาษาเกาหลีได้รับการตอบรับจากสังคมไทย
ได้แก่

  • ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่อต่างประเทศในแถบทวีปยุโรปแล้ว ราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด
  • ได้รับประแสความนิยมจากซีรีส์เกาหลี นักร้อง และนักแสดง จนกระทั้งการแต่งกาย แฟชั่น เครื่องสำอางค์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนไทยตัดสินใจไปเรียนภาษาเกาหลีเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามความชอบ
  • ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา หรือเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ สำหรับการจำหน่ายแบรนด์สินค้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี
  • เพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการนำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีไปท่องเมืองสยาม หรือเป็นการติดต่อกับประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
  • ต้องการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เพราะสำหรับนักเรียนนอกแล้ว โอกาสของการเข้าทำงานในบริษัทต่างๆย่อมเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการแน่นอน โดยเฉพาะยุคสมัยนี้ ชาวเกาหลีหันมาให้ความสนใจลงทุนทำการค้ากับไทยเป็นจำนวนมาก

ซึ่งสำหรับท่านที่วางเป้าหมายเรียนภาษาเกาหลีเพื่อศึกษาต่อ ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะบทสนทนา ต้องพูดหรือออกสำเนียงให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้การสื่อสารเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลี