การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เรื่องของการศึกษา

การศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุก ๆ คน สำหรับผมแล้วประเทศไทยมีข้อเสียในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนั่นก็คือ การที่ต้องเรียนที่มากเกินจนความจำเป็น การแยกสาขาหรือสายอาชีพที่ช้าเกินไป การเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นเช่นการเล่นวิชาเลือกเสรีทั้งหลายอย่างตัวผมเองนั้นเรียนเอกทางสายเคมี แต่ต้องมานั่งเรียนวิชาที่ไม่ได้มีส่วนช่วยในสายอาชีพอย่างการเรียนนันทนาการ หรือกีฬาอะไรก็ช่าง ซึ่งก็เรียนได้ได้คะแนนดีด้วย แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้อาชีพผมดีขึ้น แล้วคำถามคือจะเรียนไปทำไม ในเมื่อไม่ได้ใช้ ผมเห็นประเทศอื่น ๆ เค้าเรียนค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเรามาก และค่อนข้างที่จะเน้นไปทางสายที่ตั้งเรียนเลย