การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เกี่ยวกับเรา

เมื่อเราเติบโตขึ้น หน้าที่หลักที่เราต้องทำก็คือการเรียนหนังสือ เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต หลักๆก็คือการประกอบอาชีพ แม้ว่าในปัจุบันการศึกษาอาจไม่ได้สำคัญสำหรับทุกคน แต่คนเราก็ไม่ควรที่จะหยุดเรียนรู้  หรือหยุดพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาบ้านเรานั้นเมื่อมีการเข้ามาเรียนแล้วเมื่อจบออกไปจะต้องมีการรับรองการศึกษาจากสถาบันนั้นๆ เพื่อนำไปยื่นสมัครเข้าทำงานที่ต่างๆ ก็เป็นเหมือนหลักฐานการันตีว่าเราจบระดับไหนมา มีความรู้มากน้อยเพียงใดต่องานที่เราสมัครและเป็นตัวช่วยบริษัทได้ใช้วัดความสามารถของเรา ใช่ว่าคนเราจะมีการเข้าใจเรียนรู้เรื่องต่างๆเท่ากัน ตัวที่เป็นตัวตัดสินอีกอย่างก็คือเกรด บางบริษัทก็ตัดสินเราจากเกรดที่ได้เห็น แต่บางที่ก็วัดจากการทำงานจริง เพราะเกรดบางทีก็ไม่ได้การันตีความเก่งเสมอไป

การที่จะได้ใบรับรองการศึกษาหรือใบสำเร็จการศีกษาเราจะต้องทำเรื่องขอไปทางสถาบันให้ทำการดำเนินเรื่องให้ โดยแต่ละที่อาจจะมีขั้นตอนแตกต่างกันหรือใกล้เคียงกัน เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนหรือเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ มาแนะนำเพื่อให้ดำเนินเรื่องได้อย่างไม่สับสนและตรงตามเวลาไม่ตกหล่นทำให้ได้รับเอกสารล่าช้า ขอให้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบที่คน