การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

ถังขยะ สู่โลกใหม่ของเด็กด้อยโอกาส

ถังขยะ ในปัจจุบันถูกตั้งตามจุดต่างๆ หากเราสังเกตุดีๆ จะเห็นได้ว่าจะมีอย่างน้อย 3 ถัง ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสีต่างๆ และแต่ละถังมีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี้ สีเขียว(ขยะเปียก) สีเหลือง(ขยะรีไซเคิล) สีน้ำเงิน(ขยะทั่วไป) และอีกสีอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่จะมีตั้งอยู่บางจุดนั้นคือ สีแดง(ขยะอันตราย) บางที่อาจจะไม่มีการแบ่งสีของถังขยะแต่อาจจะใช้วิธีการเขียนประเภทที่ข้างถังขยะเพียงอย่างเดียว และเราอาจจะสังเกตุได้จากสิ่งที่อยู่ในถังขยะ เพราะบางที่จะเลือกใช้ถังใสเพื่อง่ายต่อการแยกประเภทขยะ

ซึ่งสิ่งของในถังที่เรามองว่ามันเป็นเพียงแค่เศษขยะทิ้งไม่สามารถใช้ได้แล้ว หากแต่เรารู้จักการแยกประเภทของขยะ คุณรู้หรือไม่ว่ามันสามารถสร้างอนาคตของเด็กด้อยโอกาสได้หลายชีวิตเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้แต่มีใจที่จะช่วยเหลือเราก็สามารถช่วยน้องๆ ได้จากถังขยะซึ่งเปรียบเสมือนกระปุกออมสินของน้องๆ ที่ด้อยโอกาสได้อย่างง่าย

หากเรารู้จักแยกทิ้งขยะให้อยู่ในถังที่ถูกประเภท ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นเม็ดเงินช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อย ผลการวิจัยขยะในไทยปี 2559 พบว่า ปริมาณขยะในไทยเพิ่มขึ้นปีละ 15 ล้านตัน แต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ซึ่งหากคิดเป็นตัวเลขก็จะได้เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 15 ล้านหาร 4 ( 1 ใน 4) เป็นจำนวนเงิน 3,750,000 จำนวนเงินเหล่านี้รัฐบาลได้นำไปเยียวยาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้มีการเรียนการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ถังขยะ

 ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการรณรงค์ให้มีการแยกถังขยะเป็นประเภทแล้ว แต่คนไทยก็มักจะลืมที่จะปฎิบัติ ลองคิดภาพดูว่าหากถังถูกแยกประเภทอย่างถูกต้อง เช่น มีขวดพลาสติกที่ถูกบีบให้มีขนาดเล็กแล้วยัดลงในถัง หรือถังที่เต็มไปด้วยกระดาษที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะที่เน่าเสียหรือใช้งานไม่ได้จะเหลือน้อยลงมากแค่ไหน และจะดีแค่ไหนหากขยะเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น

ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย คุณสามารถสร้างโอกาสช่วยประเทศได้จากการทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ โดยการหารายได้จากถังขยะกันเถอะ ซึ่งทำได้ง่ายมากเพียงคนละไม้คนละมือแค่คุณแยกขยะใส่ลงถังให้ถูกสี ก็จะทำให้โลกก็น่าอยู่ แถมทั้งช่วยลดโลกร้อนจากการเผาขยะให้น้อยลงอีกด้วย เรามาช่วยกันรณรงค์เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังกันต่อไป ก่อนที่จะมีขยะล้นโลกแล้วจะนำมาซึ่งมลพิษต่างๆ มาร่วมทำให้โลกนี้น่าอยู่กัน!