การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

กิจกรรมรับน้องในสถาบันการศึกษา

กิจกรรมภายในสถาบันการศึกษาและตามมหาลัยต่างๆมักมีการจัดขึ้นทุกปี บางปีมีความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับกิจกรรมการรับน้องเหล่านี้ แต่ก็มีกิจกรรมรับน้องแบบนี้ทุกๆปี วันนี้เราจะมาทำความเข้ากันว่าการรับน้องที่แท้จริงแล้วคืออะไร อะไรคือหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้และเหตุการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นเกิดจากอะไร

แนวทางการรับน้องนั้นแทบทุกสถาบันนั้นมักะเป็นไปในทางเดียวกัน โดยนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าสาขาหรือประธานสาขาในกิจกรรมรับน้องจะเป็นฝ่ายมารับหน้าที่และคำสั่งจากอาจารย์ผู้ที่ดูแลกิจกรรมนี้ ซึ่งกิจกรรมการรับน้องทั่วไปของทุกมหาลัยหลักๆจะประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมร้องเพลงของมหาลัยหรือกิจกรรมร้องเพลงกีฬาสีของคณะและมหาลัย กิจกรรมตามหาสายรหัส

รับน้อง

ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แต่ความสามัคคีกับเพื่อนร่วมห้องและในสาขา โดยนอกจากปี 1 จะต้องรู้จักกับปี 2 แล้วการตามหาสายรหัสจะนำรุ่นน้องไปรู้จักกับ ปี 3-4 อีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีกับรุ่นน้องเมื่อรุ่นน้องจบไปหรือต้องการสถานที่ทำงาน ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงสร้างแต่ไหนแต่ไรมานานแล้ว

แต่กิจกรรมทั้งหมดมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะวันรับน้องใหญ่หรือวันเปิดบ้านที่มีกิจกรรมให้น้องๆไปคลุกคลานลุยโคลน เพราะส่วนใหญ่รุ่นพี่บางสาขามักจะแอบนำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาดื่มด้วย จึงทำให้ขาดสติและความความคิดจนนำไปซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเช่น รับน้องรุนแรงเกินเหตุ หรือ คิดถึงแต่ความสนุกของตัวเองจนเกินไปและบางสาขายังมีรุ่นพี่ที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันนั้นๆแล้วหรือถูกไล่ออกแล้วมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งรุ่นพี่กลุ่มนี้ไม่ได้ถูกอบรบการเตรียมการรับน้องมาก่อนจึงมักจะรับน้องโหด อยากจะให้น้องตากแดดหรือให้ทำอะไรที่เกินขอบเขตที่ทางมหาลัยนั้นๆกำหนดมา

1368036342-1175946303-o

ทุกวันนี้แม้จะมีการเคร่งคัดเรื่องนี้มากแค่ไหนก็ตามแต่เหตุการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นกับหลายๆสถาบันและเกิดขึ้ทุกๆปี จนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในปัจจุบัน