การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

เลือกใช้ keyword ให้เหมาะสมในการทำ SEO

การทำ seo

ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนต้องแข่งขันกันทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดี เมื่อค้นหาใน Google ดังนั้นการทำ SEO ก็จะต้องเลือกว่า Keyword ไหนเป็นที่นิยมและมีคนค้นหาเยอะ ก็จะนำ keyword นั้นมาทำ SEO แข่งกัน เพื่อจองพื้นที่ด้านบน ทำให้การทำ SEO นั้นทำยากขึ้น สำหรับ keyword ที่มีการแข่งขันสูงต้องใช้เวลานานในการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ได้

ดังนั้นหากอยากอยู่ในตำแหน่งที่ดี ต้องรีบตัดสินใจเริ่มทำ SEO เพื่ออยู่เหนือคู่แข่งและเลือกใช้ keywords ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช้เลือกใช้ keyword ที่มีการแข่งขันสูง หรือ keyword ที่มีความหมายกว้างเกินไป ซึ่งหากเลือก keyword ที่ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะอยู่ในอันดับที่สูงแต่ขายของไม่ได้ ไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขาย ไม่เพิ่มฐานลูกค้าก็ไม่มีประโยชน์ ทำ SEO ไปก็เสียเงิน เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

สุดท้ายควรเลือกใช้ keyword ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เว็บไซต์ สินค้า บริการ ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำอันดับ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ช่วยให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น