การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

กว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

กลางศตวรรษที่19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20  ได้มีการพัฒนาที่นำไปสู่การยกของในทุกวันนี้ ที่ทันสมัย นั้นก็คือ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า แต่กว่าจะมาเป็นรถให้เราทุ่นแรง ยกของกันนี้ มีความเป็นมาอย่างไร กว่าจะพัฒนามาเป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ก่อนหน้านั้นยุคต้นแบบเป็นแบบไหน ต้องเทิดทูนค้นพัฒนาและคิดค้นกันเลย เพราะทำให้การทำงานในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย

บรรพบุรุษของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

บรรพบุรุษของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในสมัยก่อนเป็นแบบถูกชักรอก ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ใช้ในการยก โหลด ต่อมาในปี 1906 ที่รถไฟเพนซิลเวเนีย ได้ถูกแนะนำในการใช้งานแบตเตอรี่ รถบรรทุก สำหรับการเคลื่อยย้ายสัมภาระ ในครั้งสงครามโลกจะได้เห็นการพัฒนาที่แตกต่างกันในสหราชอาณาจักร โดย Ransomes

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากสงครามโลก ในปี 1917 นายคลาร์ก ได้พัฒนาการใช้รถแทรคเตอร์และรถแทรคเตอร์สำหรับขับเคลื่อนยกของในโรงงานของพวกเขา ที่สหรัฐอเมริกา ในปี 1919 บริษัท Towmotor และ เยล Towne ได้คิคค้นและผลิตในปี 1920 เข้าสู่ตลาดรถลิฟท์ในอเมริกา ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของการใช้งานการยก ในปี 1920 และ 1930 มีการเปิดตัวของพลังงานน้ำและพลังงานไฟฟ้า

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการกระตุ้นการใช้งานของรถยกในสงคราม หลังจากสงครามก็มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้รับการจัดการ โกดังจำนวนมากใช้รถโฟล์คลิฟทไฟฟ้ายกของอย่างคล่องแคล่ว สามารถยกได้สูงมากขึ้น มีการพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ สร้างขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

ตัวอย่างเช่นในปี 1954 บริษัทอังกฤษชื่อ Lansing Bagnall นี้เป็นส่วนหนึ่งของ KION กลุ่มพัฒนาสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็น รถบรรทุกแบบไฟฟ้า การพัฒนาเปลี่ยนแปลงการออกแบบของคลังสินค้าที่นำไปสู่การเข้าในทางแคบๆและซับซ้อน โหลดสูงขึ้น และมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล  ต่อมาในช่วงปี 1950 และ 1960 เรื่องความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการกลางเป็นกังวลมากที่สุด ที่จะเกิดจากการยกของขึ้นที่สูงและด้วยความจุของสินค้าที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายก

พัฒนาการของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การโหลดแล้วกลับมาพักผ่อน และองค์ประกอบด้านค่าใช้จ่าย ในยามที่จะเริ่มผลิตรถยกในยุคนี้ พอมาถึงช่วงปลายของปี 1980 มีการออกแบบตัวรถมากขึ้นให้เข้ากับการใช้งาน และความสะดวกสบายของผู้ประกอบการ ลดการสูญเสีย และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 1990 การปล่อยไอของเสียจากการยกเริ่มได้รับการแก้ไขให้มีมาตรฐานมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ และมีการเปิดตัวของรถยกกระแสไฟฟ้าสลับกันเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เป็นการปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2011 อุตสาหกรรมการผลิตรถยกสูงถุง 270 ล้านล้านเหรียญ